Информация

Снимка на срещата на екипа на COVID VT Zoom

За нас

Екипът на COVID Support VT е специален екип от членове на общността, събрани да отговорят на емоционалните нужди на нашите местни Vermonters по време на пандемията. Нашият екип се състои от професионалисти, които имат опит в областта на психичното здраве, общественото образование и осведомеността и познанията по въпроси и ресурси, свързани с COVID.

Ние предлагаме помощ чрез образование, емоционална подкрепа и връзки с обществени услуги, които насърчават устойчивостта, овластяването и възстановяването. Програмата се администрира от Министерството на психичното здраве на Върмонт, партньори по грижите във Върмонт и съвместно с други обществени услуги в нашата държава. Безвъзмездни средства, финансирани от FEMA.

Споделя това