odricanje

Sav sadržaj / materijal na web lokaciji COVID Support VT ili s njim povezan samo je u informativne svrhe.

Sadržaj / materijal na ovom web mjestu ili povezan sa njim nije savjet za fizičko ili mentalno zdravlje i na njega se ne treba oslanjati bez savjetovanja s medicinskim / mentalnim zdravljem. Nijedan sadržaj / materijal na web lokaciji ili povezan sa njom nije zamjena za profesionalni savjet, dijagnozu ili liječenje. Sadržaj / materijal na web mjestu ili povezan s njim ne donosi garanciju niti bilo kakvu garanciju. Pruža se po potrebi. COVID Support VT, niti bilo koja organizacija povezana sa COVID Support VT, uključujući korisnike ili treće strane, ne garantira da su podaci na web lokaciji tačni, pouzdani ili potpuni, niti garantira da će stranica biti dostupna u bilo koje određeno vrijeme ili da će se nedostaci ispraviti. COVID podrška VT ne garantuje da materijal / sadržaj na web lokaciji ili povezan sa njom ne sadrži viruse. Molimo vas da potražite savjet zdravstvenog radnika u vezi sa bilo kojim zabrinutostima ili pitanjima koja se tiču ​​vaše mentalne i fizičke dobrobiti. 

Ako vi ili neko do koga brinete imate hitnu medicinsku pomoć, odmah nazovite 911. Ako vi ili neko do koga brinete imate samoubilačke misli, nazovite National Life Suvention Prevention Lifeline na 1-800-273-TALK (8255) 24 sata dnevno 7 dana u sedmici radi podrške. Ako živite izvan Sjedinjenih Država, kontaktirajte svoj lokalni broj hitnih službi.

Izjava o odobravanju: Svaka referenca na web lokaciji COVID Support VT bilo kojoj osobi, organizaciji, aktivnosti, proizvodu ili srodnoj usluzi, ili bilo koja veza do druge web stranice, osobe ili organizacije, ne predstavlja niti implicira podršku, preporuku ili favorizovanje COVID Support VT, Vermont Care Partners, država Vermont ili bilo koji entitet povezan sa COVID Support VT ili bilo koji od zaposlenih ili ugovarača gore navedenih subjekata koji djeluju u njihovo ime.

Share This