renúncia

Tot el contingut / material del lloc web de COVID Support VT o associat amb ell només té finalitats informatives.

El contingut / material d’aquest lloc web o associat amb aquest lloc web no és un consell d’atenció a la salut física ni mental i no s’ha de confiar sense consultar un professional de la salut mèdica / mental. Cap contingut o material del lloc web ni associat amb aquest lloc web substitueix l’assessorament, el diagnòstic o el tractament professionals. El contingut / material o associat al lloc web no inclou cap tipus de garantia. Es proporciona tal com és. COVID Support VT, ni cap organització associada a COVID Support VT, inclosos els usuaris o tercers, no garanteix que la informació del lloc sigui exacta, fiable o completa, ni garanteix que el lloc estigui disponible en qualsevol moment o que es corregiran els defectes. COVID Support VT no garanteix que el material o el contingut del lloc web, ni associat amb ell, estigui lliure de virus. Assegureu-vos de buscar l’assessorament d’un professional de la salut per a qualsevol dubte o pregunta sobre el vostre benestar mental i físic. 

Si vostè o algú que té cura experimenta una emergència mèdica, truqueu al 911 immediatament. Si vostè o algú que té cura té pensaments suïcides, truqui al National Suicide Prevention Lifeline al 1-800-273-TALK (8255) 24 hores al dia 7 dies a la setmana per obtenir ajuda. Si viviu fora dels Estats Units, poseu-vos en contacte amb el vostre número de serveis d’emergència local.

Exempció de responsabilitat de l’aprovació: Qualsevol referència al lloc web de COVID Support VT a qualsevol persona, organització, activitat, producte o servei relacionat, o qualsevol enllaç a un altre lloc web, persona o organització, no constitueix ni implica l’aprovació, recomanació o afavoriment del COVID Support VT, Vermont Care Partners, l’Estat de Vermont o qualsevol entitat relacionada amb COVID Support VT o qualsevol dels empleats o contractistes de les entitats esmentades que actuen en nom seu.

Obteniu el nostre butlletí d'informació de COVID Support VT

Donar suport als Vermonters per portar vides saludables i satisfactòries comunitat per comunitat.

EMAIL: Info@COVIDSupportVT.org

OFICINA: 802.828.7368

Obteniu el nostre butlletí d'informació de COVID Support VT

Who we are

COVID Support VT ajuda les persones a fer front a la pandèmia a través de l’educació, el suport emocional i les connexions amb serveis comunitaris que promouen la resiliència, l’empoderament i la recuperació.

Donar suport als Vermonters per portar vides saludables i satisfactòries comunitat per comunitat.

EMAIL: Info@COVIDSupportVT.org

OFICINA: 802.828.7368

Share This