Ynghylch

Llun Cyfarfod Chwyddo Tîm COVID VT

Amdanom ni

Mae Tîm Cymorth VT COVID yn dîm ymroddedig o aelodau o'r gymuned sydd wedi ymgynnull i fynd i'r afael ag anghenion emosiynol ein Vermonters lleol yn ystod y pandemig. Mae ein Tîm yn cynnwys gweithwyr proffesiynol sydd ag arbenigedd mewn iechyd meddwl, addysg gyhoeddus ac ymwybyddiaeth a gwybodaeth am faterion ac adnoddau sy'n gysylltiedig â COVID.

Rydym yn cynnig cymorth trwy addysg, cefnogaeth emosiynol a chysylltiadau â gwasanaethau cymunedol sy'n hyrwyddo gwytnwch, grymuso ac adferiad. Gweinyddir y rhaglen gan Adran Iechyd Meddwl Vermont, Vermont Care Partners ac ar y cyd â gwasanaethau cymunedol eraill yn ein Gwladwriaeth. Grant wedi'i ariannu gan FEMA.

Share Mae hyn yn