Adnoddau Dosbarthu Bwyd Vermont

Isod gallwch ddod o hyd i adnoddau bwyd a phrydau bwyd ar gyfer Vermont.

Rhaglenni bwyd Vermont

V

3SgwârVT

Beth ydyw: Mae'n darparu cymorth bwyd i bobl a theuluoedd incwm isel
Sut i wneud cais: e-bostiwch 3svt@vtfoodbank.org, ffoniwch 1-855-855-6181 neu anfonwch neges destun at VFB SNAP i 85511

CSFP

Beth ydyw: Rhaglen faeth ffederal yw'r Rhaglen Bwyd Atodol Nwyddau (CSFP) sy'n dosbarthu bwydydd maethlon i oedolion hŷn sy'n gymwys i gael incwm. Mae'r rhaglen hefyd yn cynnig gwybodaeth am ddim ar Faethiad
Sut i wneud cais: 1-800-214-4648 neu ofyn am gais papur trwy e-bostio csfp@vtfoodbank.org

WIC

Beth ydyw: WIC yw Rhaglen Maethiad Atodol Arbennig USDA ar gyfer Menywod, Babanod a Phlant. Mae WIC yn darparu mynediad at fwydydd iach, addysg faeth a chwnsela, atgyfeiriadau gofal iechyd a chymorth bwydo ar y fron.
Sut i wneud cais: Ffoniwch 1-800-649-4357 neu e-bostiwch WIC@Vermont.gov, neu anfonwch neges destun at VTWIC i 855-11 i wneud cais.

Rhaglen Pryd Vermont ar gyfer Oedolion Hŷn

Beth ydyw: Efallai y bydd unigolion cymwys yn gallu codi prydau bwyd i fynd neu gael prydau bwyd i'w cartref.
Sut i wneud cais: Ffoniwch y Llinell Gymorth ar 1-800-642-5119.

Z

Vermont Am Ddim Newyn

ymweliad Vermont Am Ddim Newyn i ddysgu mwy am adnoddau bwyd a rhaglenni cymorth ledled y wladwriaeth, ac i ddysgu mwy am ymdrechion HFVT i roi terfyn ar anghyfiawnder newyn a diffyg maeth

ymweliad hungerfreevt.org wefan

Asiantaeth Amaethyddiaeth, Bwyd a Marchnadoedd Vermont

Ewch i'r dudalen we ar gyfer Asiantaeth Amaethyddiaeth, Bwyd a Marchnadoedd Vermont i ddod o hyd i adnoddau bwyd diweddaraf ledled y wladwriaeth.

ymweliad amaethyddiaeth.vermont.gov wefan

U

Canfyddwr Bwyd

Edrychwch ar FoodFinder am fap rhyngweithiol o pantris bwyd yn eich ardal. Mae FoodFinder yn fap o pantris bwyd ledled y wlad.

ymweliad foodfinder.us wefan

Safleoedd Partneriaid Banc Bwyd VT

Swyddogaeth graidd Banc Bwyd Vermont yw darparu bwyd i rwydwaith o 215 o silffoedd bwyd, safleoedd prydau bwyd, canolfannau hŷn a rhaglenni ar ôl ysgol.

ymweliad vtfoodbank.org wefan

Vermont Mae pawb yn bwyta

Mae Vermont Every Eats yn darparu prydau maethlon i Vermonters sydd angen cymorth bwyd, yn ogystal â ffynhonnell incwm sefydlogi i fwytai, ffermwyr a chynhyrchwyr bwyd Vermont.

ymweliad vteveryoneeats.org wefan

Share Mae hyn yn