Αποποίηση Ευθυνών

Όλο το περιεχόμενο / υλικό στον ιστότοπο COVID Support VT ή που σχετίζεται με αυτό, είναι μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς.

Το περιεχόμενο / υλικό σε αυτόν τον ιστότοπο ή που σχετίζεται με αυτόν τον ιστότοπο δεν αποτελεί συμβουλή για τη φροντίδα της σωματικής ή ψυχικής υγείας και δεν πρέπει να γίνεται επίκληση χωρίς να συμβουλευτείτε έναν επαγγελματία ιατρικής / ψυχικής υγείας. Κανένα από το περιεχόμενο / υλικό στον ιστότοπο ή που σχετίζεται με τον ιστότοπο δεν υποκαθιστά επαγγελματικές συμβουλές, διάγνωση ή θεραπεία. Το περιεχόμενο / το υλικό ή σχετίζεται με τον ιστότοπο, δεν συνοδεύεται από εγγύηση ή εγγύηση οποιουδήποτε είδους. Παρέχεται ως έχει. Το COVID Support VT, ούτε οποιοσδήποτε οργανισμός που σχετίζεται με το COVID Support VT, συμπεριλαμβανομένων χρηστών ή τρίτων, δεν εγγυάται ότι οι πληροφορίες στον ιστότοπο είναι ακριβείς, αξιόπιστες ή πλήρεις, ούτε εγγυάται ότι ο ιστότοπος θα είναι διαθέσιμος ανά πάσα στιγμή ή ότι τα ελαττώματα θα διορθωθούν. Το COVID Support VT δεν εγγυάται ότι το υλικό / περιεχόμενο ή που σχετίζεται με τον ιστότοπο είναι απαλλαγμένο από ιούς. Βεβαιωθείτε ότι έχετε ζητήσει τη συμβουλή ενός επαγγελματία υγείας με οποιεσδήποτε ανησυχίες ή ερωτήσεις μπορεί να έχετε σχετικά με την ψυχική και σωματική σας ευεξία. 

Εάν εσείς ή κάποιος που φροντίζετε αντιμετωπίζετε ιατρική κατάσταση έκτακτης ανάγκης, καλέστε αμέσως το 911. Εάν εσείς ή κάποιος που σας ενδιαφέρει έχετε σκέψεις αυτοκτονίας, καλέστε την Εθνική Γραμμή Πρόληψης Αυτοκτονίας στο 1-800-273-TALK (8255) 24 ώρες την ημέρα 7 ημέρες την εβδομάδα για υποστήριξη. Εάν ζείτε εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών, επικοινωνήστε με τον τοπικό αριθμό υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης.

Αποποίηση ευθυνών: Οποιαδήποτε αναφορά στον ιστότοπο COVID Support VT σε οποιοδήποτε άτομο, οργανισμό, δραστηριότητα, προϊόν ή σχετική υπηρεσία ή οποιονδήποτε σύνδεσμο προς άλλο ιστότοπο, πρόσωπο ή οργανισμό, δεν συνιστά ή υπονοεί την έγκριση, σύσταση ή υπέρ του COVID Support VT, Vermont Care Partners, State of Vermont, ή οποιαδήποτε οντότητα που σχετίζεται με την COVID Support VT ή οποιονδήποτε από τους προαναφερθέντες υπαλλήλους ή εργολάβους που ενεργούν για λογαριασμό τους.

Μοιραστείτε αυτό