سلب مسئولیت

تمام مطالب / مطالب موجود در وب سایت COVID Support VT یا مرتبط با آنها فقط برای اطلاع رسانی است.

محتوای / مطالب موجود ، یا مرتبط با این وب سایت ، توصیه های مراقبت از سلامت جسمی یا روانی نیستند و نباید بدون مشورت با یک متخصص پزشکی / بهداشت روان به آنها اعتماد کرد. هیچ یک از مطالب یا مطالب موجود در وب سایت یا مرتبط با آن ، جایگزین مشاوره ، تشخیص یا درمان حرفه ای نیست. محتوای / مطالب موجود یا مرتبط با وب سایت از هر نوع ضمانت یا ضمانتی برخوردار نیست. این بر اساس آنچه که هست ارائه می شود. COVID Support VT و نه هر سازمان مرتبط با COVID Support VT ، از جمله کاربران یا اشخاص ثالث ، تضمین نمی کند که اطلاعات سایت دقیق ، قابل اعتماد یا کامل باشد ، همچنین در دسترس بودن سایت در هر زمان خاص را تضمین نمی کند. یا اینکه نقص برطرف شود. COVID Support VT تضمین نمی کند که ماده / محتوای موجود در وب سایت یا با آن در ارتباط باشد بدون ویروس است. لطفاً در مورد هرگونه نگرانی یا س questionsالی که در رابطه با بهزیستی ذهنی و جسمی خود دارید ، از یک متخصص مراقبت های بهداشتی مشاوره بگیرید 

اگر شما یا شخصی که از او مراقبت می کنید با یک فوریت پزشکی روبرو هستید ، بلافاصله با 911 تماس بگیرید. اگر شما یا شخصی که از او مراقبت می کنید افکار خودکشی دارید ، برای پشتیبانی از 1 ساعت در روز و 800 روز در هفته با مرکز ملی پیشگیری از خودکشی در شماره 273-8255-24-TALK (7) تماس بگیرید. اگر در خارج از ایالات متحده زندگی می کنید ، با شماره خدمات اورژانس محلی خود تماس بگیرید.

سلب مسئولیت تأیید: هرگونه مراجعه در وب سایت COVID Support VT به هر شخص ، سازمان ، فعالیت ، محصول یا خدمات مرتبط یا پیوند به وب سایت ، شخص یا سازمانی دیگر به منزله تأیید ، توصیه یا موافق بودن نیست. COVID Support VT ، Vermont Care Partners ، ایالت ورمونت یا هر نهاد مرتبط با COVID Support VT یا هر یک از کارمندان یا پیمانکاران نهادهای فوق الذکر که از طرف آنها عمل می کنند.

خبرنامه پشتیبانی VV COVID را دریافت کنید

پشتیبانی از ورمونترها برای زندگی سالم و رضایت بخش جامعه به جامعه.

EMAIL: Info@COVIDSupportVT.org

دفتر: 802.828.7368

خبرنامه پشتیبانی VV COVID را دریافت کنید

ما که هستیم

COVID Support VT به افراد کمک می کند تا از طریق آموزش ، حمایت عاطفی و ارتباط با خدمات جامعه که موجب ارتقا ، توانمند سازی و بهبود می شوند ، با این بیماری همه گیر کنار بیایند.

پشتیبانی از ورمونترها برای زندگی سالم و رضایت بخش جامعه به جامعه.

EMAIL: Info@COVIDSupportVT.org

دفتر: 802.828.7368

این را به اشتراک بگذارید