Ou pa pou kont ou. COVID Sipò VT se isit la ede.

Sipò COVID VT ede moun fè fas ak pandemi an nan edikasyon, sipò emosyonèl ak koneksyon nan sèvis kominotè ki ankouraje detèminasyon, otonòm ak rekiperasyon an.

Rele yon Konseye Sipò COVID nan 2-1-1 (866-652-4636), opsyon # 2.

Konseye Sipò, Lendi-Vandredi, 8 am-6pm.
Apèl sipò yo konfidansyèl e gratis.

Atelye amelyore sante ak byennèt.

Aprann estrateji pou pran swen tèt ou nan fason amizan ak entèaktif.
Yon varyete de jou ak lè yo ofri.

KOVID Sipò VT Dènye Blog Posts

Manje pandan ete pou Vermont Kids

Manje pandan ete pou Vermont Kids

Ete sa a, prèske 37,000 timoun nan Vermont ap pèdi aksè a sèlman repa balanse yo nan jounen an. Jis pa nati ke yo pa te nan lekòl la, timoun sa yo nan risk pou yo ale grangou. Si ou konnen youn nan yo, men ki jan ou ka ede.

li plis
Abòde ezitasyon Vaksinasyon Vermont la

Abòde ezitasyon Vaksinasyon Vermont la

Èske ou konsène sou yon moun ou renmen ki poko pran vaksen an? Èske ou pa fin sèten ki jan yo kòmanse yon konvèsasyon sou vaksinasyon? Vle ede men pa sèten ki jan? Doktè tèt Vermont a ofri sèt konsèy pou pale ak yon moun sou pran vaksen an.

li plis
Sipòte Sante Mantal Timoun yo

Sipòte Sante Mantal Timoun yo

Pandan sezon ete Vermont la ap chofe epi leta relouvri, timoun ki gen tout laj re-angaje ak mond lan. Men, e si pitit ou a pa byen pare pou re-antre? Ki jan paran yo ka pi byen sipòte sante mantal timoun yo ak fasilite estrès nan re-angajman?

li plis

Vermont ak Nasyonal Updates COVID

Liy Tèks Kriz la

Gratis, konfidansyèl kriz konsèy, 24/7

Nan tèks ameriken "VT" a 741741.

vizite nan Liy Tèks Kriz la pou opsyon deyò peyi Etazini an
Si sa a se yon ijans medikal, rele 9-1-1.

KOVID Sipò pou VT

Ede ou fè fas ak pandemi an nan sipò sante ak byennèt.

Chanjo

Chante sou vaksen COVID-19 nan Swahili ak subtitles angle.

Copyright 2021 KeruBo Mizik Productions. Tout dwa kontwole ak administre pa KERUBO.

Nou tout nan sa a ansanm.

Eksplore sit nou an pou aprann plis sou deklanchman estrès ou, ki jan yo jere estrès ou, ak kisa w dwe fè si ou, oswa yon moun ou pran swen, bezwen plis sipò.

Èske ou bezwen sipò oswa lide sou fason pou jere estrès ou a?

Pran yon ti moman pou reflechi sou li pa kòmanse konprann faktè estrès ou yo.

Resous rapid

Sant pou Kontwòl ak Prevansyon Maladi

Fè fas ak Estrès | ALE

c

SAMHSA: Abi Sibstans ak Administrasyon Sèvis Sante Mantal

Fè fas ak estrès pandan epidemi maladi enfeksyon |   PDF

One Stop, Respire & Panse

Vermont Depatman konsèy Sante Mantal

Estrès ak Sante Mantal ou |  PDF

Jwenn bilten nou an COVID Support VT

Sipòte Vermonters pou mennen lavi sante ak satisfè kominote pa kominote.

Imèl: Info@COVIDSupportVT.org

BIWO: 802.828.7368

Jwenn bilten nou an COVID Support VT

Ki moun ki nou

Sipò COVID VT ede moun fè fas ak pandemi an nan edikasyon, sipò emosyonèl ak koneksyon nan sèvis kominotè ki ankouraje detèminasyon, otonòm ak rekiperasyon an.

Sipòte Vermonters pou mennen lavi sante ak satisfè kominote pa kominote.

Imèl: Info@COVIDSupportVT.org

BIWO: 802.828.7368

Nou apresye fidbak ou
Nou vle konnen yon ti kras sou ou menm ak eksperyans ou ak aprann sa ou panse sou sit entènèt nou an. Li pral sèlman pran kèk minit e li apresye anpil. Mèsi.
Nou apresye fidbak ou
Nou vle konnen yon ti kras sou ou menm ak eksperyans ou ak aprann sa ou panse sou sit entènèt nou an. Li pral sèlman pran kèk minit e li apresye anpil. Mèsi.
pataje sa a