მიიღეთ COVID ფაქტები

ვერმონტი და ეროვნული რესურსები COVID– ის ფაქტობრივი ინფორმაციით

l

მიიღეთ ფაქტები!

COVID-19-ის შესახებ ფაქტების გაზიარებამ და საკუთარი თავისთვის და იმ ადამიანების რეალური რისკის გაგებამ, რომლებზეც ზრუნავთ, შეიძლება ეპიდემია ნაკლებად სტრესული გახადოს. ვერმონტის ჯანმრთელობის დეპარტამენტი გთავაზობთ ყოველდღიურ განახლებას COVID-19- ის შესახებ ჩვენს შტატში და როგორ შეგიძლიათ თქვენი და თქვენი ოჯახის უსაფრთხოება დავიცვათ. მიიღეთ ინფორმაცია წყაროდან! თქვენ თავს უკეთ იგრძნობთ იმის ცოდნით, რომ თქვენს ხელთ არსებული ინფორმაცია არის სწორი და სწორი.

რა თქმა უნდა შეისვენეთ ახალი ამბებიდან! სიახლეების ზედმეტმა ზემოქმედებამ, მაშინაც კი, თუ ინფორმაცია სწორია, შეიძლება სტრესი გაუარესდეს.

ყოველ დღე გამოყავით დროის პერიოდები, რომლის განმავლობაშიც დახურავთ ახალ ამბებს და სოციალურ ქსელში სიუჟეტებს და გამორთავთ ტელევიზორს. მიეცით საკუთარ თავს გარკვეული დრო და სივრცე, რომ იფიქროთ სხვაზე, გარდა COVID-19. დააწესეთ შეზღუდვები, თუ რამდენ დროს ატარებთ პანდემიაზე საუბრისას. დარწმუნდით, რომ შეისწავლეთ სხვა რამ, რაც მოგეწონებათ.

l

COVID რესურსები

ვერმონტი COVID-19 ინფორმაცია
რა უნდა იცოდეთ ახლა COVID-19 VT- ში |
 ვიზიტისა

COVID-19 სახელმძღვანელო ვერმონტის სკოლებისთვის
სახელმძღვანელო ბავშვებისა და ახალგაზრდების სკოლაში გაგზავნის შესახებ 
ვიზიტისა

მიმდინარე ვერმონტის COVID-19 აქტივობა
მიმდინარე ინფორმაცია საქმისა და გრაფიკის შესახებ |
 ვიზიტისა

მიმდინარე ვერმონტი COVID-19 ვაქცინაციის ინფორმაცია
მიმდინარე ინფორმაცია ვერმონტში ვაქცინების შესახებ |
 ვიზიტისა

COVID-19 აღდგენის რესურსცენტრი
რესურსები ბიზნესისთვის, პირებისთვის და საზოგადოებისთვის | 
ვიზიტისა

CDC COVID-19 ინფორმაცია
ეროვნული დონის COVID-19 განახლებები და ინფორმაცია |
 ვიზიტისა

გაუზიარე ეს