жөнүндө

COVID VT Team Zoom жолугушуусу Сүрөт

Биз жөнүндө

COVID Support VT Team - бул пандемия учурунда жергиликтүү Вермонтерлордун эмоционалдык муктаждыктарын чечүү үчүн чогулган жамааттын мүчөлөрүнүн атайын тобу. Биздин команда психикалык саламаттык, эл агартуу жана COVIDге байланышкан маселелерди жана ресурстарды билүү жана билүү жаатында тажрыйбасы бар адистерден турат.

Биз билим берүү, эмоционалдык колдоо жана туруктуулукка, мүмкүнчүлүктөрдү кеңейтүүгө жана калыбына келтирүүгө өбөлгө түзгөн коомдук кызматтарга байланыш аркылуу жардам сунуштайбыз. Программаны Вермонттун Психикалык Саламаттык Департаменти, Вермонт Care Партнерлору жана биздин штаттын башка коомдук кызматтары менен биргеликте башкарат. Грант ФЭМА тарабынан каржыланат.

Бул