Општи услови

Целата содржина / материјал на, или поврзан со, на веб-страницата за поддршка на COVID е само за информативни цели.

Содржината / материјалот на, или поврзана со, на оваа веб-страница не е совет за физичка или ментална здравствена заштита и не треба да се потпира на тоа без консултација со професионалец од медицинско / ментално здравје. Ниту една од содржините / материјалите на веб-страницата или поврзана со нив не е замена за професионален совет, дијагноза или третман. Содржината / материјалот вклучен или поврзан со веб-страницата не дава гаранција или гаранција од каков било вид. Дадена е како што е. COVID Support VT, ниту која било организација поврзана со COVID Support VT, вклучително и корисници или трети страни, не гарантира дека информациите на страницата се точни, сигурни или целосни, ниту пак гарантираат дека страницата ќе биде достапна во одредено одредено време или дека дефектите ќе бидат исправени. COVID Поддршка VT не гарантира дека материјалот / содржината на или поврзана со, веб-страницата е ослободена од вируси. Ве молиме, проверете дали побарате совет од здравствен работник со какви било проблеми или прашања што може да ги имате во врска со вашата ментална и физичка благосостојба. 

Ако вие или некој за кој се грижите се соочувате со итна медицинска помош, веднаш јавете се на 911. Ако вие или некој за кој се грижите имате самоубиствени мисли, јавете се на Националниот животен центар за спречување самоубиство на 1-800-273-ТАЛК (8255) 24 часа на ден 7 дена во неделата за поддршка. Ако живеете надвор од Соединетите држави, контактирајте го бројот на локалните служби за итни случаи.

Одрекување за одобрување: Секое повикување на веб-страницата за поддршка на COVID на кое било лице, организација, активност, производ или поврзана услуга или каква било врска до друга веб-страница, личност или организација, не претставува или подразбира одобрување, препорака или фаворизирање на COVID Support VT, Vermont Care Partners, Државата Вермонт или кој било ентитет поврзан со COVID Support VT или кој било од претходно споменатите вработени или договарачи на субјектите кои дејствуваат во нивно име.

Сподели