Тухай

COVID VT Team Zoom уулзалтын зураг

Бидний тухай

COVID Support VT баг нь цар тахлын үеэр манай нутгийн Вермонтеруудын сэтгэл санааны хэрэгцээг хангах зорилгоор цугларсан олон нийтийн гишүүдээс бүрдсэн баг юм. Манай баг нь сэтгэцийн эрүүл мэнд, олон нийтийн боловсрол, COVID-тэй холбоотой асуудал, нөөцийг мэддэг, мэдлэгтэй мэргэжлийн хүмүүсээс бүрддэг.

Бид боловсрол, сэтгэл санааны дэмжлэг, тэсвэр тэвчээр, хүч чадал, сэргэлтийг дэмжих олон нийтийн үйлчилгээнд холбогдох замаар тусламж санал болгодог. Хөтөлбөрийг Вермонтын Сэтгэцийн эрүүл мэндийн газар, Вермонт арчилгааны түншүүд болон манай мужийн бусад олон нийтийн үйлчилгээтэй хамт удирддаг. ББСБ-аас санхүүжүүлсэн буцалтгүй тусламж.

Энэ нь хуваалц