Penafian

Semua kandungan / bahan di, atau dikaitkan dengan, laman web COVID Support VT hanya untuk tujuan maklumat sahaja.

Kandungan / bahan di, atau dikaitkan dengan, laman web ini bukan merupakan nasihat penjagaan kesihatan fizikal atau mental dan tidak boleh dipercayai tanpa berunding dengan profesional perubatan / kesihatan mental. Tiada kandungan / bahan di, atau yang berkaitan dengan, laman web ini sebagai pengganti nasihat, diagnosis atau rawatan profesional. Kandungan / bahan di, atau dikaitkan dengan laman web, tidak disertakan dengan jaminan atau jaminan dalam bentuk apa pun. Ini disediakan secara as-is. COVID Support VT, atau organisasi yang berkaitan dengan COVID Support VT, termasuk pengguna atau pihak ketiga, tidak menjamin bahawa maklumat di laman web ini tepat, boleh dipercayai, atau lengkap, dan juga tidak menjamin bahawa laman web ini akan tersedia pada bila-bila masa atau bahawa kecacatan akan diperbaiki. COVID Support VT tidak menjamin bahawa bahan / kandungan di, atau berkaitan dengan, laman web ini bebas daripada virus. Pastikan untuk mendapatkan nasihat daripada profesional penjagaan kesihatan dengan sebarang masalah atau pertanyaan yang mungkin anda miliki mengenai kesihatan mental dan fizikal anda. 

Sekiranya anda atau seseorang yang anda rawat mengalami kecemasan perubatan, segera hubungi 911. Sekiranya anda atau seseorang yang anda sayangi mempunyai pemikiran untuk bunuh diri, hubungi National Suicide Prevention Lifeline di 1-800-273-TALK (8255) 24 jam sehari 7 hari seminggu untuk mendapatkan sokongan. Sekiranya anda tinggal di luar Amerika Syarikat, hubungi nombor perkhidmatan kecemasan tempatan anda.

Penafian Pengesahan: Sebarang rujukan di laman web COVID Support VT kepada mana-mana orang, organisasi, aktiviti, produk atau perkhidmatan yang berkaitan, atau pautan ke laman web, orang atau organisasi lain, tidak merupakan atau menyiratkan sokongan, cadangan, atau sokongan dari COVID Support VT, Vermont Care Partners, State of Vermont, atau mana-mana entiti yang berkaitan dengan COVID Support VT atau mana-mana pekerja atau kontraktor entiti tersebut yang bertindak atas nama mereka.

Dapatkan buletin COVID Support VT kami

Menyokong Vermonters untuk menjalani kehidupan yang sihat dan memuaskan oleh masyarakat.

EMEL: Info@COVIDSupportVT.org

PEJABAT: 802.828.7368

Dapatkan buletin COVID Support VT kami

Siapa kita

COVID Support VT membantu orang mengatasi wabak melalui pendidikan, sokongan emosi dan hubungan dengan perkhidmatan masyarakat yang meningkatkan daya tahan, pemberdayaan dan pemulihan.

Menyokong Vermonters untuk menjalani kehidupan yang sihat dan memuaskan oleh masyarakat.

EMEL: Info@COVIDSupportVT.org

PEJABAT: 802.828.7368

Share This