Hulpbronnen voor huisvesting in Vermont

Hieronder vindt u bronnen voor hulp bij huisvesting in heel Vermont.

Vermont over de gehele staat huisvestingsmiddelen

Directory van alle daklozenopvang in Vermont

Lijst van schuilplaatsen in Vermont |Bezoek website

Economische diensten voordelen servicecentrum

Noodhulp/algemene hulp bij basisbehoeften in noodsituaties, waaronder huisvesting, brandstof, nutsvoorzieningen en meer

Bezoek website| 800-479-6151
Bel na kantooruren of in het weekend 2-1-1

Ondersteuningslijn voor juridische hulp in Vermont

Voor hulp bij huisuitzettingen of beëindiging/weigering van een ander huisvestingsprogramma
800-889-2047

Wanneer verwijzen naar Vermont Legal Aid?

Nuttige info over wanneer u VT moet bellen Rechtsbijstand bij huisvestingsproblemen | Bekijk/download PDF

Redelijke accommodatie info

Algemene informatie en manieren om een ​​mogelijke 'RA'-situatie te evalueren en een verzoek in te dienen (voor een wijziging in een regel, beleid, praktijk of dienst die nodig kan zijn om een ​​persoon met een handicap gelijke kansen te geven om een ​​woning te gebruiken/te genieten) ) | Bekijk/download PDF

Vermont State Housing Authority Ver

Missie om het aanbod van betaalbare huur- en eigenwoningbezitmogelijkheden over de hele staat te promoten en uit te breiden. Ze bieden een verscheidenheid aan huurhulpprogramma's voor in aanmerking komende Vermonters.

Bezoek website| 802-828-3295

Vermont Emergency Rental Assistance Program (VERAP)

Hulp voor huurders in Vermont die te maken hebben met financiële uitdagingen in verband met de COVID-19-pandemie. Voor in aanmerking komende huishoudens biedt het programma huur- en nutsvoorzieningen om Vermonters te helpen huisuitzetting of verlies van nutsvoorzieningen te voorkomen. Het programma loopt tot september 2022 of daarna, afhankelijk van financiering.

Bezoek website | 833-4VT-ERAP / 833-488-3727

Ondersteuningslijn paden

24/7. Gratis, vertrouwelijke, niet-oordelende ondersteuning en verbinding voor alle Vermonters ouder dan 18 per telefoon. Bemand door lokale collega's die zelf moeilijke situaties hebben meegemaakt. Ze luisteren, praten met je, geven inzicht en helpen je de uitdagingen van het leven aan te gaan.

Bezoek website | 833-VT-TALKS / 833-888-2557
Je kunt deze regel ook sms'en 

Pathways Vermont oplossingen voor snelle herhuisvesting

Verbindt families en individuen die dakloos zijn snel met permanente huisvesting door middel van een hulppakket op maat dat het gebruik van in de tijd beperkte financiële hulp en gerichte ondersteunende diensten kan omvatten. Er is ook een Veteranenprogramma.

Bezoek website | 888-492-8218
E-mail:
info@pathwaysvermont.org

Coalitie van Vermont om dakloosheid te beëindigen

Ondersteunt het werk van lokale CoC's; verbindt ze met een breder netwerk van stakeholders; beheert federale fondsen; en pleit voor financiering en beleidsveranderingen zodat mensen die in Vermont wonen een veilig, stabiel en betaalbaar huis hebben.

Bezoek website

National Domestic Violence Hotline

800-799-7233

Specifieke programma's in het graafschap Vermont

Champlain Valley Office of Economic Opportunity (CVOEO)

In de provincies Addison, Chittenden, Franklin en Grand Isle

De medewerkers van het Housing Assistance Program werken samen met gezinnen om hun huisvesting te stabiliseren en dakloosheid te voorkomen. Als Housing Advocates kunnen ze helpen bij het veiligstellen van betaalbare woningen en financiële hulp bij borgsommen of huurachterstanden. Ze kunnen ook verwijzen naar andere bronnen en diensten die kunnen helpen om achterstand in de toekomst te voorkomen.

Bezoek website | 802-862-2771 or 1-800-287-7971

Provinciespecifieke contactpersonen:

 • Chittenden-gemeenschapsactie: 802-863-6248 ext. 4
 • Addison Community-actie: 802-388-2285
 • Franklin/Grand Isle Community-actie: 802-527-7392

CVOEO Vermont Huurders Hotline

In de provincies Addison, Chittenden, Franklin en Grand Isle

Gratis hotline voor informatie en verwijzingsdiensten voor huurders van Vermont met betrekking tot hun zorgen, vragen en behoefte aan middelen en ondersteuning

Bezoek website | 802-864-0099


BROC Gemeenschapsactie

Werken in de provincies Rutland en Bennington

Community Action Agency dat kan helpen met tijdelijke en permanente huisvesting; voorlichting, advisering en belangenbehartiging van huurders; en interventie en uitzettingspreventie

Bezoek website | 802-775-0878 of 1-800-717-2762
E-mail: hallobroc@broc.org 

Provinciespecifieke contactpersonen:

 • rutland: 802-775-0878 of 1-800-717-2762
 • bennington: 802-447-7515

Capstone-gemeenschapsactie
(Centraal Vermont)

In de provincies Washington, Lamoille en Orange

Community Action Agency dat kan helpen bij het lokaliseren, beveiligen of behouden van huisvesting, dakloosheid, huisvestingsadvies, budgettering en financiële geletterdheid, tijdelijke huisvesting, verwarming en hulp bij nutsvoorzieningen en hulp bij weersinvloeden.

Bezoek website | 802-479-1053 or 1-800-639-1053

Provinciespecifieke contactpersonen:

 • Washington County/Barré: 1-800-639-1053
  of 802-479-1053
 • Lamoille County/Morrisville: 1-800-639-8710
  of 802-888-7993
 • Orange County Oost/Bradford: 802-222-5419
 • Orange County West/Randolph: 1-800-846-9506
  of 802-728-9506

Gemeenschapsactie Noordoost-Koninkrijk (NEKCA)

In de provincies Essex, Orleans en Caledonia

Community Action Agency dat kan helpen met huisvestingsadvies, financiële hulp, tijdelijke huisvesting en onderdak

Bezoek website | 802-334-7316 

Provinciespecifieke contactpersonen:

 • Orléans County/Nieuwpoort: 802-334-7316 / Overgangshuisvesting: 802-334-0184
 • Essex County/Kanaän: 802-266-7134
 • Essex County/eilandvijver: 802-723-6425
 • Caledonië/St. Johnsbury: 802-748-6040

NECKA/Community Action Youth Services (CAYS)

Nood- en overgangshuisvesting voor tieners, Newport, Virginia

Bezoek website | 802-334-8224 


NECKA/Community-gebaseerde correcties

Tijdelijke huisvesting voor personen die betrokken zijn bij het Department of Corrections en die wonen in of terugkeren naar de provincies Orleans, Essex en Caledonia. Judd North, Judd South, Lyndonville Apartments, Aerie House. Ondersteuning van vrouwen en mannen, met wat huisvesting voor mensen met gelijktijdige problemen met middelenmisbruik en geestelijke gezondheidsproblemen. Verwijzingen van DOC en gemeenschapsinstanties en individuen.

802-334-8224


Zuidoost-Vermont Community Action (SEVCA)

Werken in de provincies Windsor en Windham

Community Action bureau dat kan helpen bij dakloosheid en woninginstabiliteit bij huishoudens met een laag inkomen. Mogelijke hulp omvat het betalen van achterstallige huur om huisuitzetting te voorkomen, borgsommen en/of eerste maand huur om te helpen bij verhuizing, het zoeken en plaatsen van een woning, verhuurder-huurder bemiddeling, geldbeheer en andere hulp om ervoor te zorgen dat individuen en gezinnen in staat zijn te onderhouden hun huidige huisvesting of veilige, behoorlijke en betaalbare huisvesting.

Bezoek website | 802-722-4575 or 1-800-464-9951

Provinciespecifieke contactpersonen:

 • Windham County/Brattleboro: 802-254-2795
 • Windsor County/Springfield: 802-885-6153
 • Verbindingspunt Windsor County/White River: 802-295-5215

Pathways Vermont Housing First-programma: Zie provincie info hieronder

In de provincies Addison, Chittenden, Franklin, Washington, Windsor en Windham

Programma dat individuen en gezinnen ondersteunt bij het vinden van onafhankelijke appartementen in de gemeenschap. Housing First-klanten krijgen langdurige, multidisciplinaire ondersteuning van de gemeenschap, waaronder servicecoördinatie, drugs- en alcoholadvies, werkgelegenheidsondersteuning, psychiatrie, verpleegkundige zorg en representatieve diensten voor begunstigden.

Bezoek website

Provincie specifieke info:

Provincie Addison: 
Charter House Coalitie
802-989-8621

Chittenden County
Champlain Valley Office of Economic Opportunity (CVOEO)
802 863-x-6248 723

Franklin County
CVEO
802-527-7392

Washington County
Capstone-gemeenschapsactie
802-477-5126 or 800-639-1053

Windsor Noord
Haven van de Bovenvallei
802-478-1822

Windsor Zuid/Windham Noord
Door Springfield ondersteunde huisvesting
802 885-x-3034 104

Windham Zuid 
Grondwerken Collaborative
802-275-7179

Specifieke huisvestingsmiddelen in Chittenden County

Burlington Huisvestingsautoriteit

In dienst van Burlington en delen van South Burlington, Winooski, Colchester, Essex, Essex Junction, Shelburne, St. George en Williston.

De grotere Burlington-gemeenschap dienen met betaalbare woningen, huurhulp en ondersteunende diensten. 

Bezoek website | 802-864-0538


EEN NIEUWE plek

Werken in de provincie Chittenden

Tijdelijke en tijdelijke huisvesting voor daklozen. Zorg is ontworpen om individuen de middelen te geven om uit een crisis te komen en een leven lang duurzaam te worden.

Bezoek website | 802-862-987


STAPPEN om huiselijk geweld te beëindigen

Werken in de provincie Chittenden

24/7 hotline. Preventie- en belangenorganisatie die zich inzet voor het ondersteunen en versterken van mensen die zijn getroffen door huiselijk geweld, terwijl ze werken aan veiligheid en onafhankelijkheid. Ze bieden ondersteuning en presenteren opties, wetende dat degenen die met hen werken, kunnen beslissen wat het beste is voor hun eigen leven. Ze bieden een noodprogramma voor huisvesting/onderdak dat emotionele steun, basisbehoeften (voedsel, toiletartikelen, vervoer enz.) en andere diensten omvat.

Bezoek website | hotline: 802-658-1996 

Andere huisvestingsondersteuning door de provincie

Bennington County:
BROC - Communautaire actie in het zuidwesten van Vermont
802-445-1305

Provincies Caledonia, Essex en Orleans
Gemeenschapsactie in het noordoosten van het Koninkrijk - Newport
802 334-x-7316 210

Grand Isle en Franklin County
Champlain Valley Office of Economic Opportunity (CVOEO)
802-527-7392

Lamoille County
Capstone-gemeenschapsactie
802-888-7993 or 800-639-8710

Gemeenschapsactie in het noordoosten van het Koninkrijk - St. Johnsbury
St. Johnsbury
802-748-6040

Oranje/Windsor Noord
Haven van de Bovenvallei
802-478-1822

de provincie Rutland
Preventiecentrum voor daklozen
802-775-9286

Andere huisvestingsautoriteiten

Barre Huisvestingsautoriteit

Ze helpen de Barre-gemeenschap hoogwaardige, betaalbare, veilige en stabiele woningen te bieden, met sectie 8 en volkshuisvesting 

Bezoek website | 802-476-3185 / 802-476-3186


Bennington Huisvestingsautoriteit

In samenwerking met gemeenschapspartners ondersteunt en bevordert BHA de beschikbaarheid van programma's en diensten om haar bewoners en deelnemers aan het Sectie 8-programma in staat te stellen een succesvol verblijf te behouden, de kwaliteit van hun leven te verbeteren en zelfvoorziening na te streven. Zij beheren sectie 8 Woningkeuzevoucher (HCV) en Volkshuisvesting. 

Bezoek website | 802-442-8000


Huisvestingsautoriteit Brattleboro

Neemt deel aan de Deel 8 Woning Keuze Voucher (HCV), Volkshuisvesting, Gezinszelfredzaamheid, Verhuizen naar werk, Deel 8 Projectmatige Voucher (PBV) en Opvang Plus Zorgprogramma's.

Bezoek website | 802-254-6071
E-mail: bhp@brattleborohousing.org


Montpelier Huisvestingsautoriteit

Hun missie is om veilige, fatsoenlijke en betaalbare woningen te promoten, te bieden en te behouden op manieren die gezinnen, buurten en economische zelfvoorziening ondersteunen. Zij beheren sectie 8 Woningkeuzevoucher (HCV) en Volkshuisvesting. 

Bezoek website | 802-229-9232


Rutland Huisvestingsautoriteit

Ze beheren zowel programma's voor volkshuisvesting als sectie 8 Housing Choice Voucher, betaalbare woningbouwprojecten en ondersteunende diensten voor inwoners van Rutland en de gemeenschap in het algemeen.

Bezoek website | 802-775-2926
E-mail: info@rhavt.org


Springfield Huisvestingsautoriteit

Ze helpen de Springfield-gemeenschap hoogwaardige, betaalbare, veilige en stabiele huisvesting te bieden, met sectie 8-huisvesting en SASH (Supports and Services at Home for oudere volwassenen en mensen met speciale behoeften).

Bezoek website | 802-885-4905


Winooski Huisvestingsautoriteit:

De missie van de Winooski Housing Authority is om veilige, betaalbare, kwaliteitsvolle huisvesting te bieden aan individuen en gezinnen met een laag en gemiddeld inkomen, terwijl ze ondersteunende diensten aanbieden door middel van partnerschappen met de gemeenschap die zullen helpen bij het verbeteren van het sociale en economische welzijn van Winooski-bewoners. Zij beheren sectie 8 Woningkeuzevoucher (HCV) en Volkshuisvesting. 

Bezoek website | 802-655-2360

Deel dit