වගකීමෙන් යුතුව ඔබ එවන

COVID ආධාරක VT වෙබ් අඩවියේ ඇති හෝ ඊට සම්බන්ධ සියලුම අන්තර්ගත / තොරතුරු තොරතුරුමය අරමුණු සඳහා පමණි.

මෙම වෙබ් අඩවියේ අන්තර්ගතය / තොරතුරු භෞතික හෝ මානසික සෞඛ්‍ය සේවා උපදෙස් නොවන අතර වෛද්‍ය / මානසික සෞඛ්‍ය වෘත්තිකයෙකුගෙන් උපදෙස් ලබා නොගෙන එය විශ්වාස නොකළ යුතුය. වෙබ් අඩවිය වෘත්තීය උපදෙස්, රෝග විනිශ්චය හෝ ප්‍රතිකාර සඳහා ආදේශකයක් නොවේ. වෙබ් අඩවියේ අන්තර්ගතය / තොරතුරු හෝ ඒ හා සම්බන්ධිත කිසිදු ආකාරයක සහතිකයක් හෝ වගකීමක් නොලැබේ. එය ලබා දී ඇත්තේ පදනම මත ය. COVID Support VT, හෝ COVID Support VT හා සම්බන්ධ කිසිදු සංවිධානයක්, පරිශීලකයින් හෝ තෙවන පාර්ශවයන් ඇතුළුව, වෙබ් අඩවියේ තොරතුරු නිවැරදි, විශ්වාසදායක හෝ සම්පුර්ණ බවට සහතික නොවන අතර, කිසියම් නිශ්චිත වේලාවක වෙබ් අඩවිය ලබා ගත හැකි බවට සහතික නොවේ. නැතහොත් එම අඩුපාඩු නිවැරදි කරනු ඇත. COVID Support VT වෙබ් අඩවියේ ඇති ද්‍රව්‍ය / අන්තර්ගතය හෝ ඊට සම්බන්ධ වී වෛරස් වලින් තොර බවට සහතික නොවේ. ඔබේ මානසික හා ශාරීරික යහපැවැත්ම සම්බන්ධයෙන් ඔබට ඇතිවිය හැකි ගැටළු හෝ ප්‍රශ්න සමඟ සෞඛ්‍ය සේවා වෘත්තිකයෙකුගේ උපදෙස් ලබා ගැනීමට කරුණාකර වග බලා ගන්න. 

ඔබ හෝ ඔබ රැකබලා ගන්නා කෙනෙකු වෛද්‍ය හදිසි තත්වයකට මුහුණ දෙන්නේ නම්, වහාම 911 අමතන්න. ඔබ හෝ ඔබ රැකබලා ගන්නා කෙනෙකු සියදිවි නසාගැනීමේ සිතුවිලි ඇති අයෙක් නම්, ජාතික සියදිවි නසාගැනීම් වැළැක්වීමේ ලයිෆ්ලයින් 1-800-273-TALK (8255) අමතන්න. ඔබ එක්සත් ජනපදයෙන් පිටත ජීවත් වන්නේ නම්, ඔබේ ප්‍රාදේශීය හදිසි සේවා අංකය අමතන්න.

අනුමත කිරීම ප්‍රතික්ෂේප කිරීම: ඕනෑම පුද්ගලයෙකුට, සංවිධානයකට, ක්‍රියාකාරකමක්, නිෂ්පාදනයක් හෝ අදාළ සේවාවක් හෝ වෙනත් වෙබ් අඩවියකට, පුද්ගලයෙකුට හෝ සංවිධානයකට කිසියම් සම්බන්ධතාවයක් සඳහා COVID ආධාරක VT වෙබ් අඩවියේ කිසියම් සඳහනක් අනුමත කිරීම, නිර්දේශ කිරීම හෝ අනුග්‍රහය දැක්වීම ඇතුළත් නොවේ. COVID සහාය VT, වර්මොන්ට් කෙයාර් හවුල්කරුවන්, වර්මොන්ට් ප්‍රාන්තය, හෝ COVID ආධාරක VT හා සම්බන්ධ ඕනෑම ආයතනයක් හෝ ඉහත සඳහන් ආයතනවල සේවකයින් හෝ ඔවුන් වෙනුවෙන් ක්‍රියා කරන කොන්ත්‍රාත්කරුවන්.

මෙම දැන්වීම බෙදා