Perceived Stress Survey

Vytvorte si vlastný prieskum spätnej väzby od používateľov

Získajte náš bulletin Podpora COVID VT

Podpora vermonterov pri vedení zdravého a uspokojivého života medzi komunitami.

EMAIL: Info@COVIDSupportVT.org

KANCELÁRIA: 802.828.7368

Získajte náš bulletin Podpora COVID VT

kto sme

COVID Support VT pomáha ľuďom vyrovnať sa s pandémiou prostredníctvom vzdelávania, emočnej podpory a spojení s komunitnými službami, ktoré podporujú odolnosť, posilnenie postavenia a zotavenie.

Podpora vermonterov pri vedení zdravého a uspokojivého života medzi komunitami.

EMAIL: Info@COVIDSupportVT.org

KANCELÁRIA: 802.828.7368

Zdieľať