Nandito kami para tumulong.

Ang COVID Support VT ay tumutulong sa mga tao na makayanan ang pandemya sa pamamagitan ng edukasyon at mga koneksyon sa mga serbisyong pangkomunidad na nagtataguyod ng katatagan, pagpapalakas at pagbawi.

Vermont Housing Resources

Mga mapagkukunan para sa tulong sa pabahay sa buong Vermont.

Mga Mapagkukunan ng Pagkain para sa Vermonters

Mga mapagkukunan para sa tulong sa pagkain sa buong Vermont.

Pagiging Magulang sa pamamagitan ng COVID

Ang iyong listahan ng pagiging magulang para sa daycare, mga aktibidad, pabalik sa paaralan, mga kapaki-pakinabang na tip at iba pang mapagkukunan ng pamilya.

Vermont Employment Resources

Mga mapagkukunan para sa paghahain ng kawalan ng trabaho, impormasyon tungkol sa mga hindi pagkakaunawaan o mga paglabag sa lugar ng trabaho, paghahanap ng trabaho, patuloy na edukasyon, at pag-unlad ng karera.

Mga pagawaan upang mapabuti ang kalusugan at kagalingan.

Alamin ang mga diskarte sa pag-aalaga ng sarili sa masaya at interactive na mga paraan.

Vermont at Pambansang Mga Update sa COVID

Crisis Text Line

Libre, kompidensiyal na pagpapayo sa krisis, 24/7

Sa loob ng teksto ng US na "VT" hanggang 741741.

Bisitahin ang Crisis Text Line para sa mga pagpipilian sa labas ng US
Kung ito ay isang emerhensiyang medikal, tumawag sa 9-1-1.

Kasama tayo lahat.

I-explore ang aming site upang malaman ang tungkol sa iyong mga nagdudulot ng stress, kung paano pamahalaan ang stress, at kung ano ang gagawin kung ikaw o isang taong pinapahalagahan mo, ay nangangailangan ng suporta.

Kailangan mo ba ng suporta o mga ideya tungkol sa kung paano pamahalaan ang iyong stress?

Maglaan ng sandali upang pag-isipan ito sa pamamagitan ng pagsisimulang maunawaan ang iyong mga stress.

Mabilis na mapagkukunan

Mga Sentro para sa Patnubay sa Pag-iwas sa Sakit at Pag-iwas

Pagkaya sa Stress | Bisitahin

c

SAMHSA: Pang-aabuso sa Substance at Pangangasiwa sa Mga Serbisyo sa Kalusugan ng Kaisipan

Pagkaya sa Stress Sa Panahon ng Mga Nakakatawang Sakit sa Sakit PDF

Huminto, Huminga at Mag-isip App

Matutong magnilay at maging mas maalalahanin | App para sa Apple | App mula sa Google Play

Vermont Kagawaran ng Patnubay sa Kalusugan ng Kaisipan

Stress at Iyong Kalusugan sa Isip |  PDF

Ibahagi ito