tungkol sa

Larawan sa Pagpupulong ng Mag-zoom ng Koponan ng COVID VT

Tungkol sa amin

Ang Koponan ng COVID Support VT ay isang nakatuon na pangkat ng mga miyembro ng pamayanan na nagtipon upang tugunan ang mga emosyonal na pangangailangan ng aming mga lokal na Vermonters sa panahon ng pandemya. Ang aming Koponan ay binubuo ng mga propesyonal na may kadalubhasaan sa kalusugang pangkaisipan, edukasyon sa publiko at kamalayan at kaalaman sa mga kaugnay na isyu at mapagkukunan ng COVID.

Nag-aalok kami ng tulong sa pamamagitan ng edukasyon, suporta sa emosyonal at mga koneksyon sa mga serbisyo sa pamayanan na nagtataguyod ng katatagan, pagbibigay kapangyarihan at paggaling. Ang programa ay pinangangasiwaan ng Vermont Department of Mental Health, Kasosyo sa Vermont Care at kasabay ng iba pang mga serbisyo sa pamayanan sa aming Estado. Grant na pinondohan ng FEMA.

Ibahagi ito